Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

Canvi de titular

Per dur a terme a HIDRAQUA la tramitació de canvi de titular en qualsevol tipus de subministrament d’aigua, cal que ens faciliteu la documentació següent:

  • Document DNI/NIF/NIE/CIF i també fotocòpia DNI del titular.
  • Si es tracta d’una persona jurídica, la persona que sol·licita en nom seu la formalització del contracte de subministrament ha de ser el representant legal acreditat mitjançant poders de representació.
  • En el cas de no ser el titular del contracte, la persona autoritzada en nom seu ha d’aportar l’autorització signada i les fotocòpies del DNI d’ambdós.
  • Dades bancàries per a la domiciliació dels rebuts.
  • Fotocòpia del document de propietat o contracte d’arrendament.
  • Fotocòpia de la llicència d’obertura o compareixença per a locals comercials o indústries.
  • Llicència d'ocupació vigent o document que ho substituïsca.
  • Lectura del contador

Si teniu algun dubte sobre el procés de canvi de titular, contacteu amb nosaltres. A HIDRAQUA volem millorar amb tu.