Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

Contractació de connexions de servici

A HIDRAQUA podeu dur a terme qualsevol d’estes gestions:

 • Modificació de connexió de servici interna.
 • Modificació de connexió de servici externa.
 • Transformació d’aforament a aigua directa.

O revisar una instal·lació interior existent per a qualsevol de les actuacions que es detallen a continuació:

 • Verificació de l’estat de la instal·lació (canvis de bateria).
 • Modificació del nombre de destinacions.
 • Modificacions del nombre de boques contra incendis.
 • Comprovació de destinacions.

Per dur a terme la tramitació en qualsevol d’estos casos, cal que ens faciliteu la documentació següent:

 • Dades del peticionari: DNI/CIF, adreça, telèfon, adreça electrònica i fotocòpia DNI/CIF del titular.
 • Dades del propietari: si es tracta d’una persona jurídica, la persona que sol·licita en nom seu la formalització del contracte de subministrament ha de ser el representant legal acreditat mitjançant poders de representació.
 • En el cas de no ser el titular del contracte, la persona autoritzada en nom seu ha d’aportar l’autorització signada i les fotocòpies del DNI d’ambdós.
 • Dades de la finca: fotocòpia del document de propietat.
 • Contracte d’arrendament.
 • Original del document Balanç de Consum.