Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

Compromisos amb el client

En Hidraqua ens hem proposat estar al servici dels nostres clients. Per a això hem llançat sis compromisos que són el resultat de la nostra evolució i de l'aposta contínua per millorar l'atenció i servici en tots els municipis gestionats amb data entrada en vigor des del 1 d'octubre de 2014.

A continuació podràs conéixer cada un d'estos compromisos, així com els terminis establits i indemnitzacions en cas d'incompliment.

# RESPONSABILITAT

Instal·lació del comptador en 24 hores

Volem donar prioritat a la instal·lació del comptador per a reduir el temps en què el client estiga sense subministrament.

Ens comprometem a instal·lar el comptador abans de 24 hores a partir de la formalització del contracte de subministrament. 

En cas contrari rebrà una compensació econòmica de 20 euros. Veure clàusules generals i particulars.

# CONFIANÇA

Avís d'excés de consum

Com a gestora d'un recurs escàs i limitat, Hidraqua aplica una política de sostenibilitat i medi ambient encaminada a un ús responsable de l'aigua. Per tant utilitza la tecnologia i els seus recursos per a detectar consums anòmals que poden ser originats per deficiències en les instal·lacions interiors dels immobles i informar als seus clients.

Sempre que detectem un consum per damunt de l'habitual, ens comprometem a comunicar-li’l mitjançant avís dipositat en la bústia, o mitjançant un missatge en la factura corresponent.

Si no fos informat per qualsevol d'aquests mitjans, rebrà una compensació econòmica de 20 euros. Veure clàusules generals i particulars.

# PROXIMITAT

Resposta a les reclamacions

Aquest objectiu s'engloba en les polítiques d'orientació al client, en tenir en compte les opinions dels usuaris quan el servei que reben no arriba a les seues expectatives. Donar una resposta en temps és fonamental.

Ens comprometem a donar resposta a les reclamacions en un termini màxim de 10 dies hàbils.

En cas contrari rebrà una compensació econòmica de 20 euros. Veure clàusules generals i particulars.

# PRECISIÓ

Exactitud en la facturació

Les factures emeses per Hidraqua es confeccionen amb la màxima exactitud, tenint en compte les lectures realitzades i les tarifes vigents a cada moment. 

En el cas d'error en la factura atribuïble a l'empresa, ens comprometem a rectificar-la en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que l'error sigui comprovat per l'empresa. En cas contrari rebrà una compensació econòmica de 20 euros. Veure clàusules generals i particulars.

# EFICIÈNCIA

Pressupost d'escomeses d'aigua i clavegueram

El nostre objectiu és agilitar la comunicació amb els nostres clients per a reduir el temps d'espera des de la seva sol·licitud.

Ens comprometem a contestar-li i donar-li pressupost en un termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització de la sol·licitud d'escomesa. 

En cas contrari rebrà una compensació econòmica de 20 euros. Veure clàusules generals i particulars.

# PROFESSIONALITAT

Execució d'escomeses d'aigua i clavegueram

El nostre objectiu és prioritzar l'execució d'escomeses per reduir el temps durant el qual el client està sense subministrament.

Ens comprometem a l'execució de l'escomesa en un termini màxim de 15 dies naturals des de la tramitació i abonament de la mateixa. 

En cas contrari rebrà una compensació econòmica de 20 euros. Veure clàusules generals i particulars. 

Clausules generals i particulars